цветы

55 Пины15 Подписчики
Absolutely beautiful peonies, Old Westbury Gardens,French-Kissed.com

Absolutely beautiful peonies, Old Westbury Gardens,French-Kissed.com

"The lotus is a flower that grows in the mud. The thicker and deeper the mud the more beautiful the lotus blooms."  V

"The lotus is a flower that grows in the mud. The thicker and deeper the mud the more beautiful the lotus blooms." V

Dipinti

Dipinti

‘Rose Marie’ in the rain

‘Rose Marie’ in the rain

Igor Levashov [Игорь Левашов] | Tutt'Art@

Igor Levashov [Игорь Левашов] 1964

Igor Levashov [Игорь Левашов] | Tutt'Art@

Flowers

Flowers

Trong đĩa mới phát hành của nhóm nhạc underground Sodagreen, có bài “Cá bay”, lời bài hát nghe rất sướng: “Đơm hoa không kết quả thì sao chứ? Là cá thì nhất định phải bơi ư?”    Tình yêu không kết quả, chỉ cần nở hoa, màu sắc đã rực rỡ rồi.  Được trông thấy màu rực rỡ đó, tuổi trẻ của tôi, không còn gì để hối tiếc.

Trong đĩa mới phát hành của nhóm nhạc underground Sodagreen, có bài “Cá bay”, lời bài hát nghe rất sướng: “Đơm hoa không kết quả thì sao chứ? Là cá thì nhất định phải bơi ư?” Tình yêu không kết quả, chỉ cần nở hoa, màu sắc đã rực rỡ rồi. Được trông thấy màu rực rỡ đó, tuổi trẻ của tôi, không còn gì để hối tiếc.

.soooo beautiful

.soooo beautiful

Ο χρόνος που του αφιέρωσες ...το κάνει μοναδικό !!!!

Ο χρόνος που του αφιέρωσες ...το κάνει μοναδικό !!!!

Pinterest
Поиск