More ideas from Вася
http://ornamentov.net/domovaya-rezba/elementy-domovoj-rezby/solyarnye-znaki/results,21-40.html

http://ornamentov.net/domovaya-rezba/elementy-domovoj-rezby/solyarnye-znaki/results,21-40.html

Акротерии

Акротерии

орнаменты прорезной домовой резьбы

орнаменты прорезной домовой резьбы

орнаменты прорезной домовой резьбы

орнаменты прорезной домовой резьбы