Другие идеи пользователя Вадим
резиновая зина

резиновая зина

Black hole? Or wormhole in disguise? | CosmOnline:

Black hole? Or wormhole in disguise? | CosmOnline:

....is to use her new Hot Point to its full advantage; making lots of good food for her family

....is to use her new Hot Point to its full advantage; making lots of good food for her family

It's love at first sight with my new stove! ~ 1951.

It's love at first sight with my new stove! ~ 1951.

Wow!  Now that's what I called a well stocked refrigerator!

Wow! Now that's what I called a well stocked refrigerator!

"Let the Men wash"...if your husband won't buy you 'Pearline' laundry detergent, let him have a go at rubbing those clothes clean. He probably won't care how much hard work it is for his wife, but if he can save a little money...well, that's a different story ~ 1896 vintage laundry detergent ad.

"Let the Men wash"...if your husband won't buy you 'Pearline' laundry detergent, let him have a go at rubbing those clothes clean. He probably won't care how much hard work it is for his wife, but if he can save a little money...well, that's a different story ~ 1896 vintage laundry detergent ad.

Bahahahahaha.  I have nothing more to say.

Bahahahahaha. I have nothing more to say.

www.artflakes.com Thập niên 50s đánh dấu sự tiến bộ trong khoa học công nghệ, người phụ nữ được giải phóng rất nhiều từ công việc nội trợ chăm sóc gia đình nhờ sự hỗ trợ của máy móc. Đây cũng chính là yếu tố khiến phụ nữ trở lên bớt bận rộn hơn, có nhiều thời gian dành cho bản thân, dành cho thời trang và đây được xem như một bước ngoặt đối với phụ nữ về thời trang trong giai đoạn này.

www.artflakes.com Thập niên 50s đánh dấu sự tiến bộ trong khoa học công nghệ, người phụ nữ được giải phóng rất nhiều từ công việc nội trợ chăm sóc gia đình nhờ sự hỗ trợ của máy móc. Đây cũng chính là yếu tố khiến phụ nữ trở lên bớt bận rộn hơn, có nhiều thời gian dành cho bản thân, dành cho thời trang và đây được xem như một bước ngoặt đối với phụ nữ về thời trang trong giai đoạn này.

I was burned on the upper leg when the hot water hose came off when I was little

I was burned on the upper leg when the hot water hose came off when I was little

Very amusing, I know. Lol!

Very amusing, I know. Lol!