Dastygirl
Другие идеи пользователя Dastygirl
pinterest | @faithkimberly1

pinterest | @faithkimberly1

pinterest | @avyliz | avy

pinterest | @avyliz | avy

G l o w with some Bokeh effects. Can find these effects at www.befunky.com/create in the Textures tab

G l o w with some Bokeh effects. Can find these effects at www.befunky.com/create in the Textures tab

Tôi chợt nghĩ về #Linh, sau những ngày vừa rồi xa nhau. Chúng tôi thưa thớt dần những liên lạc và dẫn tới thôi không còn nói chuyện với nhau nữa. Tôi không cố suy nghĩ hay tìm hiểu xem liệu người đó có còn online hay liên hệ với ai hay không. Vì với tôi, hoặc là có, hoặc là không, với ai, làm gì, đều không liên quan đến chuyện của hai người. Thật buồn nếu như có ngày phải xa nhau. Vì tôi biết chúng tôi sẽ đánh mất đi mối quan hệ này, sớm thôi, một cách dễ dàng, chóng vánh, và thương đau.

Tôi chợt nghĩ về #Linh, sau những ngày vừa rồi xa nhau. Chúng tôi thưa thớt dần những liên lạc và dẫn tới thôi không còn nói chuyện với nhau nữa. Tôi không cố suy nghĩ hay tìm hiểu xem liệu người đó có còn online hay liên hệ với ai hay không. Vì với tôi, hoặc là có, hoặc là không, với ai, làm gì, đều không liên quan đến chuyện của hai người. Thật buồn nếu như có ngày phải xa nhau. Vì tôi biết chúng tôi sẽ đánh mất đi mối quan hệ này, sớm thôi, một cách dễ dàng, chóng vánh, và thương đau.

▼ has anyone seen my flip phone? ▲

▼ has anyone seen my flip phone? ▲

❀ Flower Maiden Fantasy ❀ beautiful photography of women and flowers -  Diana Gump, via 500px

❀ Flower Maiden Fantasy ❀ beautiful photography of women and flowers - Diana Gump, via 500px

⋆❈ - @DannieC123 - ❈⋆

⋆❈ - @DannieC123 - ❈⋆

#girl #nature #sunshine

#girl #nature #sunshine

Loading light by Alessio Albi on 500px.com

Loading light by Alessio Albi on 500px.com

Don't Catch a Falling Knife : There were three individuals, living in a single apartment!

Don't Catch a Falling Knife : There were three individuals, living in a single apartment!