Άγιον Μανδύλιον

Άγιον Μανδύλιον

Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения

Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения

Christ | ICON PAINTING WORKSHOP J.VEGKOS M.KILLET

Christ | ICON PAINTING WORKSHOP J.VEGKOS M.KILLET

Спас на Убрусе. 30х40 см Дмитрий Долгов picasaweb.google

Спас на Убрусе. 30х40 см Дмитрий Долгов picasaweb.google

Zoran Zivkovic

Zoran Zivkovic

Zoran Zivkovic

Zoran Zivkovic

Face Made without Hands

Face Made without Hands

.Mandilion- Including the neck on a Mandylion looks strange. The bars of the cross in the halo are too narrow. I like the NI KA!

.Mandilion- Including the neck on a Mandylion looks strange. The bars of the cross in the halo are too narrow. I like the NI KA!

Holy Face

Holy Face

Assunta Fraraccio

Assunta Fraraccio


Другие идеи
Спас на Убрусе. 30х40 см Дмитрий Долгов picasaweb.google

Спас на Убрусе. 30х40 см Дмитрий Долгов picasaweb.google

.Mandilion- Including the neck on a Mandylion looks strange. The bars of the cross in the halo are too narrow. I like the NI KA!

.Mandilion- Including the neck on a Mandylion looks strange. The bars of the cross in the halo are too narrow. I like the NI KA!

Image of Christ Not-Made-By-Hands

Image of Christ Not-Made-By-Hands

„Să iubim postul, maica virtuților: să urâm desfătarea roditoare de patimi și să strigăm: Părinte, Care ești în ceruri, mântuiește-ne pe noi, mântuiește-ne pentru rugăciunile sfinților Tăi” (Din slujba zilei de Marți în a treia săptămână a Sfântului și Marelui Post).

„Să iubim postul, maica virtuților: să urâm desfătarea roditoare de patimi și să strigăm: Părinte, Care ești în ceruri, mântuiește-ne pe noi, mântuiește-ne pentru rugăciunile sfinților Tăi” (Din slujba zilei de Marți în a treia săptămână a Sfântului și Marelui Post).

Mandylion

Mandylion

икона «Спас Нерукотворный»

икона «Спас Нерукотворный»

Made Without Hands (Holy Napkin) - 20th c. Greek - (11R09)

Made Without Hands (Holy Napkin) - 20th c. Greek - (11R09)

Mandylion. Zoran Zivkovic

Mandylion. Zoran Zivkovic

jc_25.jpg (480×604)

jc_25.jpg (480×604)

IC.XC__ " το Αγιον Μαντηλιον"

IC.XC__ " το Αγιον Μαντηλιον"

Pinterest
Поиск