Другие идеи пользователя Saida
Fashion girls consistently take advantage of this simple styling trick. Once you catch wind of its transformative effects, you'll never go back.

Fashion girls consistently take advantage of this simple styling trick. Once you catch wind of its transformative effects, you'll never go back.

Lesson of the Week: Elegant Corde with Loose Pants (Lumine Yurakucho) | LUMINE MAGAZINE

Lesson of the Week: Elegant Corde with Loose Pants (Lumine Yurakucho) | LUMINE MAGAZINE

Idioms to Describe People 2/2 Mais

Idioms to Describe People 2/2 Mais

Be Golden | Pura Vida Bracelets | Use code 'SarahFreemyer20' for 20% off all orders!

Be Golden | Pura Vida Bracelets | Use code 'SarahFreemyer20' for 20% off all orders!

New Year, New Nails // The Simply Beloved

New Year, New Nails // The Simply Beloved

nails blur effect - Szukaj w Google

nails blur effect - Szukaj w Google

@lhy33 's hipster nails are just too cool! What do you think of this fun look?

@lhy33 's hipster nails are just too cool! What do you think of this fun look?

Think I'll do this next

Think I'll do this next

Color Nails | Pinterest: heymercedes

Color Nails | Pinterest: heymercedes

Insadong là một chỗ kiểu phố cổ bán đồ truyền thống, giấy, hanbok, đồ sứ các thứ. Có thể làm con dấu khắc bằng máy, đâu đó 200k. Đầu phố có hàng mỳ tầm 4.000 won/bát

Insadong là một chỗ kiểu phố cổ bán đồ truyền thống, giấy, hanbok, đồ sứ các thứ. Có thể làm con dấu khắc bằng máy, đâu đó 200k. Đầu phố có hàng mỳ tầm 4.000 won/bát