تدریس تمامی دوخت های تزیینی و قبول انواع سفارشات تلفن همراه جهت ارتباط 09358092878 آثار دارای لیبل شهره عشقی آثار هنری خودم میباشد و مابقی از نت

تدریس تمامی دوخت های تزیینی و قبول انواع سفارشات تلفن همراه جهت ارتباط 09358092878 آثار دارای لیبل شهره عشقی آثار هنری خودم میباشد و مابقی از نت

Indian Embroidery, Sequin Embroidery, Tambour Embroidery, Embroidery Art, Ribbon Embroidery, Zardozi Embroidery, Embroidery Patterns, Tambour Beading, Embroidery Techniques

Iron On Embroidered Applique Patch Large Single Red Rose Green Leaves #Unbranded #Embroidered

Large 3-1/8" Single Red Rose Green Leaves (Iron On Embroidered/Applique Patch)

Pinterest
Search