More ideas from Tatyana
7 Great Things Your Body Experiences When You Replace Tampons With Menstrual Cups

7 Great Things Your Body Experiences When You Replace Tampons With Menstrual Cups

Trên đời này có ba loại người mà chúng ta không biết quý trọng. - Người thứ nhất là người mà bạn dễ dàng có được. - Người thứ hai là người sẽ không rời bỏ bạn cho dù bạn có thế nào đi chăng nữa. - Người thứ ba là người đã đối xử rất tốt với bạn. Nhưng cả ba loại người này, một khi họ đã ra đi, thì sẽ không quay trở lại nữa. Weibo - Phạm Thuong Anh: Dịch

Trên đời này có ba loại người mà chúng ta không biết quý trọng. - Người thứ nhất là người mà bạn dễ dàng có được. - Người thứ hai là người sẽ không rời bỏ bạn cho dù bạn có thế nào đi chăng nữa. - Người thứ ba là người đã đối xử rất tốt với bạn. Nhưng cả ba loại người này, một khi họ đã ra đi, thì sẽ không quay trở lại nữa. Weibo - Phạm Thuong Anh: Dịch