Ekaterina Pokotilo (POKO TILO toys)

Ekaterina Pokotilo (POKO TILO toys)

Riga, Latvia / Doll maker. Fashion designer. Дизайнер. @pokotilotoys
Ekaterina Pokotilo (POKO TILO toys)