Explore Sculpture Techniques, Sculpture Ideas, and more!

Tuscan gray sandstone (Pietra serena), traces of paint Circle of Desiderio da Settignano Possibly carved by Ger da Settignano Italian, c. Very few works survive by Desiderio da Settignano (c.

Madonna con bambino, scultura in legno grezzo

Madonna con bambino, scultura in legno grezzo

http://forum.faleristika.info/download/file.php?id=705987=view

http://forum.faleristika.info/download/file.php?id=705987=view

СТРАСТИ форум ОСТРОВ - Хуан Мануэль Miñarro - Ремесленники и скульпторов

СТРАСТИ форум ОСТРОВ - Хуан Мануэль Miñarro - Ремесленники и скульпторов

Салон Декора :: Образцы фактурной штукатурки на фото. Галерея каталога

Салон Декора :: Образцы фактурной штукатурки на фото. Галерея каталога

Relief Sculpture:    St Helena, 1429-64 (by Mr. History)

Desiderio da Settignamo (attributed to), "St. Helena (Mother of Roman Emperor Constantine)," Sandstone Relief Sculpture, (Toledo Museum of Art)

(hanoinay) - Mỗi người, mỗi công việc trong cuộc sống… đều có một ngày truyền thống để tôn vinh – và dường như xã hội càng hiện đại, lối sống càng văn minh thì những ngày này càng trở nên quan trọng, được chú ý và đề cao nhiều hơn. Đặc biệt là với những ngày dành cho Mẹ như Ngày quốc tế phụ nữ (8.3), Ngày của Mẹ (Chủ nhật thứ 2 trong tháng 5), Ngày phụ nữ Việt Nam (20.10)…

Saper Galleries is the source for all Bill Mack relief sculptures

mid relief clay sculpture titled Summer by Sutton Betti

mid relief clay sculpture titled Summer by Sutton Betti

Annunciation relief by Eugene Daub, detail of bronze doors at St. Mary Church in Hudson, Ohio

Annunciation relief by Eugene Daub, detail of bronze doors at St. Mary Church in Hudson, Ohio

Chloe,portrait by Amy Kann

Bas-relief portraiture, Abstract figurative terra cotta and encaustic sculpture…

Bruno Lucchesi, Cat Nap, Ed 1/6, 1972, bronze, 9 1/2 X 8 1/4 inches

Bruno Lucchesi, Cat Nap, Ed bronze, 9 X 8 inches

Pinterest
Search