Ознакомьтесь с этими и другими идеями!

ruined skyscrapers - Поиск в Google

ruined skyscrapers - Поиск в Google

See this Instagram photo by @masamichi_katayama • 644 likes

See this Instagram photo by @masamichi_katayama • 644 likes

Фотография

Фотография

Cùng địa điểm, hai bức hình: dân chụp ảnh chuyên nghiệp phải khác nghiệp dư như này chứ! - Ảnh 3.

Cùng địa điểm, hai bức hình: dân chụp ảnh chuyên nghiệp phải khác nghiệp dư như này chứ! - Ảnh 3.

Cùng địa điểm, hai bức hình: dân chụp ảnh chuyên nghiệp phải khác nghiệp dư như này chứ! - Ảnh 8.

Cùng địa điểm, hai bức hình: dân chụp ảnh chuyên nghiệp phải khác nghiệp dư như này chứ! - Ảnh 8.

Cùng địa điểm, hai bức hình: dân chụp ảnh chuyên nghiệp phải khác nghiệp dư như này chứ! - Ảnh 4.

Cùng địa điểm, hai bức hình: dân chụp ảnh chuyên nghiệp phải khác nghiệp dư như này chứ! - Ảnh 4.

land-art-sanglier                                                                                         More

land-art-sanglier More

Are you still making these embarrassing mistakes that I made as a beginner photographer? I look back and cringe, so I hope you can learn from them too!

Are you still making these embarrassing mistakes that I made as a beginner photographer? I look back and cringe, so I hope you can learn from them too!

Firewood Tower

Firewood Tower

Pinterest • Всемирный каталог идей
Поиск