วั�ตถุดิบเป็นเกษตรอินทรีย์ ไม่ใส่ผงชูรส ไม่ใส่สารกันบูด ไม่ใช้น้ำมัน มีแบบใส่ปลาย่าง และมังสวิรัติใส่เห็ดหอม