a blue poster with the names of different types of font and numbers in black on it
Save
Article from
toihocdohoa.com

Top 12 font được yêu thích nhất trong Thiết kế In ấn (có link down) - Blog Tôi học Đồ họa

5 / 5 ( 8 votes ) Theo một cuộc khảo sát về bộ Font được yêu thích nhất của tạp chí GDUSA, kết quả không quá bất gờ với những font khá là quen thuộc. Nếu bạn đang là một Graphic Designer, để xem bạn thường sử dụng font nào trong đây nhé. Trong 12… Đọc Thêm

Comments

No comments yet! Add one to start the conversation.