More ideas from Ирина
Free Knitting Pattern for Reversible Rivulet Scarf - Purl Soho’s reversible scarf features ribbed cables and twisted stitches that look the same on both sides. Pictured project by knotlinz

Free Knitting Pattern for Reversible Rivulet Scarf - Purl Soho’s reversible scarf features ribbed cables and twisted stitches that look the same on both sides. Pictured project by knotlinz

Chào mừng các bạn đến với group hoạt động đầu tiên của Động Kiến #phitiểuthuyết Phi Tiểu Thuyết #amreading #books #wattpad

Nếu bạn muốn nhờ design thì liên hệ Team U&V trên Wattpad

Knitwear, Menswear, Knits, Stricken, Tissues

Crochet Fabric, Tissues