Настя Бабак

Настя Бабак

14 followers
·
56 followers
Настя Бабак
More ideas from Настя
A quick, crappy Starco I originally drew for homework but ended up being scrapped due to time constraints.

A quick, crappy Starco I originally drew for homework but ended up being scrapped due to time constraints.

I did this all for star my love for her is really important but it might be imposible and I'm trying to make her think good things about me so my only chance was to turn into what do thwy call o ya a butterfly family and I hope she loves me know I'm never going to quit I'm going to fight for her because I love her and I don't want some crazy demon ya I'm talking about you Tom to steal my bb girl

I did this all for star my love for her is really important but it might be imposible and I'm trying to make her think good things about me so my only chance was to turn into what do thwy call o ya a butterfly family and I hope she loves me know I'm never going to quit I'm going to fight for her because I love her and I don't want some crazy demon ya I'm talking about you Tom to steal my bb girl

Undertale Fanart, Undertale Au, Ink, Star, Animation, Anime, Bones, Pretty, Fandom, Sketches, Computers, Game Of, Dibujo, India Ink, All Star, Anime Shows, Fandoms, Motion Graphics, Ink Art, Dice, Red Sky At Morning

Crayon time

Crayon time

#wattpad #lng-mn Một số comic và Art mình kiếm được và tự trans ở đây, mình vẫn còn non tay nghề lắm vì mình lần đầu dịch và sử dụng photoshop, xin đừng lấy một số ảnh mà mình nhắc vì đó là những Art mình đã xin per của tác giả và xin đừng lấy những comic mà mình đã trans khi chưa có sự cho phép của mình. Xin chân...

#wattpad #lng-mn Một số comic và Art mình kiếm được và tự trans ở đây, mình vẫn còn non tay nghề lắm vì mình lần đầu dịch và sử dụng photoshop, xin đừng lấy một số ảnh mà mình nhắc vì đó là những Art mình đã xin per của tác giả và xin đừng lấy những comic mà mình đã trans khi chưa có sự cho phép của mình. Xin chân...

Eu não tenho dever de casa pra fazer, glória! Mais tenho prova de Ciências amanhã,ou depois de amanhã , resolveu muito viu prof linda. :-!

Eu não tenho dever de casa pra fazer, glória! Mais tenho prova de Ciências amanhã,ou depois de amanhã , resolveu muito viu prof linda. :-!