Nadine Nazarova
Другие идеи пользователя Nadine
Blue green ombre mugs, reminds me of the mountains

Blue green ombre mugs, reminds me of the mountains

Faço parte da terra... Sou filha da mãe natureza...

Faço parte da terra... Sou filha da mãe natureza...

Whitney Justesen Photography

Whitney Justesen Photography

To some people, heavy metal music are beautiful to their ears. So this illustration proves much.

To some people, heavy metal music are beautiful to their ears. So this illustration proves much.

Katharine & Carrots - Daniel Farò

Katharine & Carrots - Daniel Farò

“I am never alone wherever I am. The air itself supplies me with a century of love. When I breathe in, I am breathing in the laughter, tears, victories, passions, thoughts, memories, existence, joys, moments, and the hues of the sunlight on many tones of skin; I am breathing in the same air that was exhaled by many before me. The air that bore them life. And so how can I ever say that I am alone?”

“I am never alone wherever I am. The air itself supplies me with a century of love. When I breathe in, I am breathing in the laughter, tears, victories, passions, thoughts, memories, existence, joys, moments, and the hues of the sunlight on many tones of skin; I am breathing in the same air that was exhaled by many before me. The air that bore them life. And so how can I ever say that I am alone?”

Tôi chợt nghĩ về #Linh, sau những ngày vừa rồi xa nhau. Chúng tôi thưa thớt dần những liên lạc và dẫn tới thôi không còn nói chuyện với nhau nữa. Tôi không cố suy nghĩ hay tìm hiểu xem liệu người đó có còn online hay liên hệ với ai hay không. Vì với tôi, hoặc là có, hoặc là không, với ai, làm gì, đều không liên quan đến chuyện của hai người. Thật buồn nếu như có ngày phải xa nhau. Vì tôi biết chúng tôi sẽ đánh mất đi mối quan hệ này, sớm thôi, một cách dễ dàng, chóng vánh, và thương đau.

Tôi chợt nghĩ về #Linh, sau những ngày vừa rồi xa nhau. Chúng tôi thưa thớt dần những liên lạc và dẫn tới thôi không còn nói chuyện với nhau nữa. Tôi không cố suy nghĩ hay tìm hiểu xem liệu người đó có còn online hay liên hệ với ai hay không. Vì với tôi, hoặc là có, hoặc là không, với ai, làm gì, đều không liên quan đến chuyện của hai người. Thật buồn nếu như có ngày phải xa nhau. Vì tôi biết chúng tôi sẽ đánh mất đi mối quan hệ này, sớm thôi, một cách dễ dàng, chóng vánh, và thương đau.

Late For Love - Mimosa Ile St Louis Paris from series Le Jeune Fille En Fleur

Late For Love - Mimosa Ile St Louis Paris from series Le Jeune Fille En Fleur

Flowers <3 via | Hippies Hope Shop

Flowers <3 via | Hippies Hope Shop

Lily

Lily