این الگو را یکی از دوستان مدتی پیش سوال داشتن و متاسفانه یادم رفت براشون بفرستم .الان یکدفه یادم اومد و برای ایشون و همه دوستان دیگه می زارم .امیدوارم خوشتون بیاد #مانتو#پالتو#کلاهدار#الگو#جیب#کمربند#آموزش_خیاطی#الگوسازی

این الگو را یکی از دوستان مدتی پیش سوال داشتن و متاسفانه یادم رفت براشون بفرستم .الان یکدفه یادم اومد و برای ایشون و همه دوستان دیگه می زارم .امیدوارم خوشتون بیاد #مانتو#پالتو#کلاهدار#الگو#جیب#کمربند#آموزش_خیاطی#الگوسازی

Пусть твой ангел всегда будет рядом... Одноклассники

Пусть твой ангел всегда будет рядом... Одноклассники

"quotes"цитаты"" quotes about relationships,love and life,motivational phrases&thoughts./ цитаты об отношениях,любви и жизни,фразы и мысли,мотивация./

"quotes"цитаты"" quotes about relationships,love and life,motivational phrases&thoughts./ цитаты об отношениях,любви и жизни,фразы и мысли,мотивация./

(1) Одноклассники

мамина школа

(1) Одноклассники

мамина школа

Motivation, Russian Quotes, Ladies Fitness, Sleep Dream, Heartfelt Quotes, Henry Ford, Morality, Quotation, Beautiful Words

Pinterest
Search