DASHI NAMDAKOV - Даши Намдаков

DASHI NAMDAKOV - Даши Намдаков

Dashi 2009, 2012  Dom Naschokina Art Gallery

Dashi 2009, 2012 Dom Naschokina Art Gallery

Dashi Namdakov

Dashi Namdakov

www.dashi-art.com

www.dashi-art.com

"Nobleman"

"Nobleman"

Dashi Namdakov  Скульптурное литьё от Даши Намдакова

Dashi Namdakov Скульптурное литьё от Даши Намдакова

Dashi Namdakov

Dashi Namdakov

"Evening"

"Evening"

www.dashi-art.com

www.dashi-art.com

Dashi Namdakov.

Dashi Namdakov.

Pinterest
Поиск