Michael Novokshchenny
Другие идеи пользователя Michael
White Islands(snipped) by Vladislove on SoundCloud

White Islands(snipped) by Vladislove on SoundCloud

KOVSH - Eternity (SP1200+S950 Mastered) by KOVSH on SoundCloud

KOVSH - Eternity (SP1200+S950 Mastered) by KOVSH on SoundCloud

Michael Novokshchennyy Portret-Landscape.acrylic.paper glued on canvas 50-40sm.2009

Michael Novokshchennyy Portret-Landscape.acrylic.paper glued on canvas 50-40sm.2009

Michael Novokshchennyy Emotion.acrylic.paper glued on canvas 50-60sm.2009

Michael Novokshchennyy Emotion.acrylic.paper glued on canvas 50-60sm.2009

Michael Novokshchennyy Lady Fire Oil.canvas 100-105sm.

Michael Novokshchennyy Lady Fire Oil.canvas 100-105sm.

Michael Novokshchennyy  Lady Rosemary  oil.canvas.50-50sm/

Michael Novokshchennyy Lady Rosemary oil.canvas.50-50sm/

Michael Novokshchennyy Bacco oil.canvas.50-50sm/ In vino veritas

Michael Novokshchennyy Bacco oil.canvas.50-50sm/ In vino veritas

Михаил Новокщенный.Michael Novokshchennyy. Birth of gold.70-100 acrylic.polycarbon.2017.#MichaelNovokshchennyy#contemporaryart#modernart#modernpainting#painting#studio#

Михаил Новокщенный.Michael Novokshchennyy. Birth of gold.70-100 acrylic.polycarbon.2017.#MichaelNovokshchennyy#contemporaryart#modernart#modernpainting#painting#studio#

Михаил Новокщенный.Michael Novokshchennyy. Birth of gold.70-100 acrylic.polycarbon.2017.#MichaelNovokshchennyy#contemporaryart#modernart#modernpainting#painting#studio#

Михаил Новокщенный.Michael Novokshchennyy. Birth of gold.70-100 acrylic.polycarbon.2017.#MichaelNovokshchennyy#contemporaryart#modernart#modernpainting#painting#studio#