Pinterest
http://www.adme.ru/svoboda-narodnoe-tvorchestvo/25-atkrytok-o-nastoyaschih-chuvstvah-784460/

http://www.adme.ru/svoboda-narodnoe-tvorchestvo/25-atkrytok-o-nastoyaschih-chuvstvah-784460/

Russian Humor, Humor Quotes, Quotation, Hilarious Quotes, Citations Humour, Humorous Quotes, Jokes Quotes, Funny Quotes

16708254_341587789574558_844227506128905690_n.jpg (560×776)

16708254_341587789574558_844227506128905690_n.jpg (560×776)

Funny Phrases, Humour, Funny Quotes, Humor, Comic, So Funny, Funny

Зашибись звери...

Зашибись звери...

Шутки шутками, а ведь истина же)))

Шутки шутками, а ведь истина же)))