Portrait of Alexander Garanov, 1906 by Niko Pirosmani. Art Museum of Georgia (AMG), Tbilisi, Georgia

Kakhetia Sagas Alazan Valley Detail

Kakhetia Sagas Alazan Valley Detail Painting | Niko Pirosman | Oil Painting Reproduction

Little Kinto

Little Kinto Painting | Niko Pirosman | Oil Painting Reproduction

Feast at Gvimradze

Feast at Gvimradze Painting | Niko Pirosman | Oil Painting Reproduction

Kakhetia Sagas Alazan Valley 2

Kakhetia Sagas Alazan Valley 2 Painting | Niko Pirosman | Oil Painting Reproduction

Ortachali Beauty with a Fan

Ortachali Beauty with a Fan Painting | Niko Pirosman | Oil Painting Reproduction

Woman with Flowers and Parasol

Woman with Flowers and Parasol Painting | Niko Pirosman | Oil Painting Reproduction

Woman with Easter Eggs

Woman with Easter Eggs Painting | Niko Pirosman | Oil Painting Reproduction

Musha with a Burrel

Musha with a Burrel Painting | Niko Pirosman | Oil Painting Reproduction

Kakhetia Sagas Alazan Valley 1

Kakhetia Sagas Alazan Valley 1 Painting | Niko Pirosman | Oil Painting Reproduction

Actress Margarita

Actress Margarita Painting | Niko Pirosman | Oil Painting Reproduction

The Feast of Five Princes 1906

The Feast of Five Princes 1906 Painting | Niko Pirosman | Oil Painting Reproduction

Prince with a Horn of Wine

Prince with a Horn of Wine Painting | Niko Pirosman | Oil Painting Reproduction

Peasant Woman with Children Goes for Water

Peasant Woman with Children Goes for Water Painting | Niko Pirosman | Oil Painting Reproduction

Mother & Children Going to the Spring ~ by Niko Pirosmani (May 1862 - April Georgian primitivist painter

Healer on a Donkey

Healer on a Donkey Painting | Niko Pirosman | Oil Painting Reproduction

Niko Pirosmani – Healer on a Donkey, 80 x 100 cm, Sighnaghi Museum;

Girl with a Baloon

Girl with a Baloon Painting | Niko Pirosman | Oil Painting Reproduction

Girl With Baloon by Niko Pirosmani (May 1862 - April Georgian primitivist painter

Pinterest
Search