love

9 Пины0 Подписчики
Mùa không anh chỉ là mùa nhớ... | Guu.VN

Mùa không anh chỉ là mùa nhớ... | Guu.VN

Mùa không anh chỉ là mùa nhớ... | Guu.VN

Mùa không anh chỉ là mùa nhớ... | Guu.VN

Mùa không anh chỉ là mùa nhớ... | Guu.VN

Mùa không anh chỉ là mùa nhớ... | Guu.VN

Mùa không anh chỉ là mùa nhớ... | Guu.VN

Mùa không anh chỉ là mùa nhớ... | Guu.VN

Mùa không anh chỉ là mùa nhớ... | Guu.VN

Mùa không anh chỉ là mùa nhớ... | Guu.VN

Mùa không anh chỉ là mùa nhớ... | Guu.VN

Mùa không anh chỉ là mùa nhớ... | Guu.VN

Lại thêm một ngày cuối tuần nữa. Viết thêm 1 trang nhật ký ngày xa Anh. Ở đây mùa thu lá vàng đẹp nhưng buồn lắm Anh ạ. Mỗi sáng mai thức dậy chỉ ước giá như có Anh ở đây, giá như có Anh đang chờ Em dưới hiên cửa để hai đứa mình đi chụp bộ ảnh mùa thu thì sung sướng đến nhường nào. Giá như có Anh ở đây để cùng Em đi xem một bộ phim, rồi ngồi 1 góc cafe nào đó cho ngày cuối tuần trôi qua k vội vã thì quá ư là ngọt ngào....

Lại thêm một ngày cuối tuần nữa. Viết thêm 1 trang nhật ký ngày xa Anh. Ở đây mùa thu lá vàng đẹp nhưng buồn lắm Anh ạ. Mỗi sáng mai thức dậy chỉ ước giá như có Anh ở đây, giá như có Anh đang chờ Em dưới hiên cửa để hai đứa mình đi chụp bộ ảnh mùa thu thì sung sướng đến nhường nào. Giá như có Anh ở đây để cùng Em đi xem một bộ phim, rồi ngồi 1 góc cafe nào đó cho ngày cuối tuần trôi qua k vội vã thì quá ư là ngọt ngào....

Mùa không anh chỉ là mùa nhớ... | Guu.VN

Mùa không anh chỉ là mùa nhớ... | Guu.VN

Mùa không anh chỉ là mùa nhớ... | Guu.VN

Mùa không anh chỉ là mùa nhớ... | Guu.VN


Другие идеи
Cat | domestic house cat from Cat House central

Cat | domestic house cat from Cat House central

Default Comment for Sharing - IDSTC Necklace (SKU123)

Default Comment for Sharing - IDSTC Necklace (SKU123)

Did you know that at least one septillion snowflakes fall every year? That’s 24 zeros, thank you very much, and each one is wonderfully unique—much like the beauties in our holiday windows. Our visual team got a head start on the winter season by creating a blizzard of handcrafted flakes, each as delicate and spellbinding …

The First Snow: Our Holiday 2016 Windows

Did you know that at least one septillion snowflakes fall every year? That’s 24 zeros, thank you very much, and each one is wonderfully unique—much like the beauties in our holiday windows. Our visual team got a head start on the winter season by creating a blizzard of handcrafted flakes, each as delicate and spellbinding …

Amazing Fuller Brush product!  - Fulsol All-Purpose Degreaser ? (630)

Amazing Fuller Brush product! - Fulsol All-Purpose Degreaser ? (630)

Default Comment for Sharing - Fiesta Pendant (1008)

Default Comment for Sharing - Fiesta Pendant (1008)

Cool Product- Test Product (111)

Cool Product- Test Product (111)

Sample 2 Custom Pinterest description...

Sample 2 Custom Pinterest description...

#wattpad #no-fico Algumas imagens para capas entre outras coisas você poderá encontrar aqui!

#wattpad #no-fico Algumas imagens para capas entre outras coisas você poderá encontrar aqui!

Image + Video Gallery

Image + Video Gallery

Converge

Converge

Pinterest
Поиск