Другие идеи пользователя Kate
წასვლა რთულია ან სახლში

წასვლა რთულია ან სახლში

#makeup #trucco

#makeup #trucco

Cleo Cwiek by Jamie Nelson

Cleo Cwiek by Jamie Nelson

SICKY — COME WITH ME FRIDAY? for sickymag.com...

SICKY — COME WITH ME FRIDAY? for sickymag.com...

Наталья Водя́нова

Наталья Водя́нова

Mariacarla Boscono

Mariacarla Boscono

issey miyake spring summer 1994 trang phục này ông thiết kế theo như cảm nhận của tôi có thể ông đã lấy ý tưởng 1 chút gi đó từ lampshade của nhà thiết kế Paul Poiret.từ thiết kế của ông tôi cung có thể nghĩ tới việc ông sử dụng nghê thuât origami hay chiếc đàn acrodeong

issey miyake spring summer 1994 trang phục này ông thiết kế theo như cảm nhận của tôi có thể ông đã lấy ý tưởng 1 chút gi đó từ lampshade của nhà thiết kế Paul Poiret.từ thiết kế của ông tôi cung có thể nghĩ tới việc ông sử dụng nghê thuât origami hay chiếc đàn acrodeong

Resultado de imagen de issey miyake sunglasses

Resultado de imagen de issey miyake sunglasses

"Body Loud" by Ryan McGinley at Galerie Perrotin, Paris Photography: Dmitry Bukreev

"Body Loud" by Ryan McGinley at Galerie Perrotin, Paris Photography: Dmitry Bukreev

on the line by Bill Silano

on the line by Bill Silano