.: Steve Jobs :. | collaboration work by gilar666.deviantart.com on @deviantART

February 1955 – October was an American entrepreneur, marketer, and inventor,who was the co-founder, chair.

[​IMG]

Genius work: faces as optical illusions by photographer Alexander Khokhlov & makeup artist Valeriya Kutsan

HÂ

Visual Arts, Fine Art, Figurative Art

11058484_684270995018478_8392199666397807073_n.jpg (329×618)

11058484_684270995018478_8392199666397807073_n.jpg (329×618)

12801447_255728128091612_9217489940444375684_n.jpg (960×720)

12801447_255728128091612_9217489940444375684_n.jpg (960×720)

bài bố cục màu cách điệu động vật - Tìm với Google

bài bố cục màu cách điệu động vật - Tìm với Google

KKk

KKk

Hình ảnh có liên quan

Hình ảnh có liên quan

ve-trang-tri-mau-luyen-thi-kien-truc-ky-ha-10

ve-trang-tri-mau-luyen-thi-kien-truc-ky-ha-10

Explore Minh Hai's photos on Photobucket.

Explore Minh Hai's photos on Photobucket.

ve-trang-tri-mau-luyen-thi-kien-truc-ky-ha-10

ve-trang-tri-mau-luyen-thi-kien-truc-ky-ha-10

Pinterest
Search