PONTE VECCHIO - Vega

בית המעצבים פונטה וקיו מגדיר לעצמו אתגר נוסף, להיפתח לעולם חדש ולא ידוע עם קולקציית VEGA. החופש לנוע בלולאת פלטינה ולצלצל ברטט מנצנץ, נוצרים על ידי היהלומים התלויים, המעוררים את אורו של כוכב בהיר. הרטט הוא ביטוי של צורה אינטנסיבית מאוד של אנרגיה, שהושגה באמצעות השימוש באבן הטהורה ביותר בעולם - היהלום. שילוב זה של אנרגיה וטוהר הוא אבן הפינה של אוסף תכשיטים זה
16 Пины73 Подписчики
תכשיטי מילר - פונטה וקיו  - קולקציית וגה https://www.facebook.com/jewelry.miller/timeline

תכשיטי מילר - פונטה וקיו - קולקציית וגה https://www.facebook.com/jewelry.miller/timeline

תכשיטי מילר - פונטה וקיו  - קולקציית וגה https://www.facebook.com/jewelry.miller/timeline

תכשיטי מילר - פונטה וקיו - קולקציית וגה https://www.facebook.com/jewelry.miller/timeline

תכשיטי מילר - פונטה וקיו  - קולקציית וגה https://www.facebook.com/jewelry.miller/timeline

תכשיטי מילר - פונטה וקיו - קולקציית וגה https://www.facebook.com/jewelry.miller/timeline

תכשיטי מילר - פונטה וקיו  - קולקציית וגה https://www.facebook.com/jewelry.miller/timeline

תכשיטי מילר - פונטה וקיו - קולקציית וגה https://www.facebook.com/jewelry.miller/timeline

תכשיטי מילר - פונטה וקיו  - קולקציית וגה https://www.facebook.com/jewelry.miller/timeline

תכשיטי מילר - פונטה וקיו - קולקציית וגה https://www.facebook.com/jewelry.miller/timeline

תכשיטי מילר - פונטה וקיו  - קולקציית וגה https://www.facebook.com/jewelry.miller/timeline

תכשיטי מילר - פונטה וקיו - קולקציית וגה https://www.facebook.com/jewelry.miller/timeline

תכשיטי מילר - פונטה וקיו  - קולקציית וגה https://www.facebook.com/jewelry.miller/timeline

תכשיטי מילר - פונטה וקיו - קולקציית וגה https://www.facebook.com/jewelry.miller/timeline

תכשיטי מילר - פונטה וקיו  - קולקציית וגה https://www.facebook.com/jewelry.miller/timeline

תכשיטי מילר - פונטה וקיו - קולקציית וגה https://www.facebook.com/jewelry.miller/timeline

תכשיטי מילר - פונטה וקיו  - קולקציית וגה https://www.facebook.com/jewelry.miller/timeline

תכשיטי מילר - פונטה וקיו - קולקציית וגה https://www.facebook.com/jewelry.miller/timeline

תכשיטי מילר - פונטה וקיו  - קולקציית וגה https://www.facebook.com/jewelry.miller/timeline

תכשיטי מילר - פונטה וקיו - קולקציית וגה https://www.facebook.com/jewelry.miller/timeline


Другие идеи
Pinterest
Поиск