Αβελ υιος του Αδαμ & της Ευας   _ (Ειδικός υπολογισμός. Εορτάζει την Κυριακή μεταξύ 18 και 24 Δεκεμβρίου εκάστου έτους.

Αβελ υιος του Αδαμ & της Ευας _ (Ειδικός υπολογισμός. Εορτάζει την Κυριακή μεταξύ 18 και 24 Δεκεμβρίου εκάστου έτους.

Lettere di Gesù e di re Abgar di Edessa.  La Lettera di Gesù ad Abgar e la successiva risposta Lettera di Abgar a Gesù sono due brevi apocrifi del Nuovo Testamento scritti originariamente in siriaco nel II secolo e pervenutici anche in greco nell'opera Storia ecclesiastica di Eusebio di Cesarea (rispettivamente 1,13,6-8 e 1,13,9).

King Abgar [Avgar] of Edessa in Syria with the Holy Napkin "not made by hands' / الابجر ملك الفرس

Russian Icons, Religious Art, Byzantine Icons, Byzantine Art, Modern Art, Art Art, Art Illustrations, Sculpture, Saint Ignace

manuel-panselinos-from-the-holy-church-of-the-protaton (178)

manuel-panselinos-from-the-holy-church-of-the-protaton (178)

Byzantine Icons, Byzantine Art, Orthodox Icons, Christian Art, Religious Art, Art Walls, Wall Mural Painting, Tempera, Body

Pinterest
Search