Sans frisk

Explore the fascinating relationship between Sans and Frisk in the critically acclaimed game Undertale. Delve into the secrets of their interactions and discover the true depths of their connection.
Ainda bem que essa imagem nãø tá cømø Frans, pørque ødeiø Frans ,_,

Ainda bem que essa imagem nãø tá cømø Frans, pørque ødeiø Frans ,_,

Avatar
Amanda Santos
Fan Art, Character Design, Inspiration, Manga, Fandom, Fanart, Character, Human, Anime Undertale

Một số comic và Art mình kiếm được và tự trans ở đây, mình vẫn còn non tay nghề lắm vì mình lần đầu dịch và sử dụng photoshop, xin đừng lấy một số ảnh mà mình nhắc vì đó là những Art mình đã xin per của tác giả và xin đừng lấy những comic mà mình đã trans khi chưa có sự cho phép của mình. Xin chân thành cảm ơn mọi người vì đã đọc ạ❤️ XIN THÔNG BÁO TRƯỚC LÀ Ở ĐÂY ĐA SỐ LÀ FRANS ( SANS X FRISK ) ART VÀ COMIC, NẾU BẠN NÀO KHÔNG THÍCH XIN VUI LÒNG CLICK BACK Ạ!!!

Avatar
Kat Torgerson