Pinterest • Всемирный каталог идей

discovercappadocia: “A cave hotel in #カッパドキア ”

13
3

Lazian breakfast #karadeniz #doğukaradeniz #travel #lazians #culture #caucasian #cuisine #breakfast

5
1

20 Black and White Vintage Photos Show Different Lives of Turkish Youth in the 1960s

9
1

“Has-bağçe” veya “has bahçe” saraylarda hükümdara ait olan, sadece hükümdarın ve maiyetindekilerin girebildikleri mekândır; “ayş ü tarab” da müzikli eğlence ve ziyafet demektir. Prof. Dr. Halil İnalcık “Has bağçede Ayş’u Tarab” eserinde “Fatih’in saray bahçelerinde yaptırdığı kasırlarda işret meclisleri düzenlediğine kuşku yok”tur diyor ve “Dünyanın dağdağasından kurtulmak için nedîmler ve servi boylularla işret meclisine yöneldiğini gösteren beyitleri, sadece bir edebî mecâzdan ibaret…

1