Pinterest • Всемирный каталог идей

Poison.. my first rockstar crush was in this band.. 10 yrs. old, just discovering that boys aren't icky, and I see Poison on MTV..

323
44
1

W.A.S.P. ~ "Blind in Texas" Tour ~ Opening act for Kiss ~ Freedom Hall Civic Center, Johnson City, TN ~ 1986

32
3

CINDER-FELLA I seen these guys open for Bon Jovi's Slippery When Wet tour with there debut album, Night Songs in1986, no lie, half of the audience left after Cinderella. What a great Rock band with a classic bluesy style

474
71
2

janet gardner singer | Remembering Vixen Founder / Guitarist; Jan Kuehnemund (1961-2013)

50
12
4

Cuối năm 80 của thế kỷ trước đã chứng kiến một sự thay đổi lớn trong Rock & Roll. Những năm 80, hair metal là một thể loại gần giống với glam metal, chỉ khác, glam trang điểm để dị hợm, hơi hướng ma quỷ, còn hair metal trang điểm là để làm đẹp. Phong cách nổi bật nhận dạng của hầu hết các band là mái tóc: Dài, xoăn và phồng cao – biểu tượng phân biệt cho phong cách hair meatal.

34
4
из POPSUGAR Love & Sex

Popsugar

I remember thinking he was all that when he looked like this. And I still think he's all that today :)

1.2k
185
10