Mơ thấy bé nhím mở ipad khoe hình bạn nó. Chỉ thấy mặt của xác chết. Lúc đẩy màn hình ra thì thấy cái mặt đó dính trên hông bên trái mình như cục u. Sau đó nó cười với mình, mình bị giật ngược khỏi giấc mơ, như bị glitch hay gì đấy. dreamlog 10/4/2017

UPDATE June 2014 All three glass textures are now under Creative Commons Just drop me a line if you use it somewhere, I'm always looking forward . Cracked Glass Texture I

How to deal with a broken screen. This is the greatest thing I've ever seen

How to deal with a broken screen…

Dropped your Android device? Here are you options for fixing that cracked screen.

What to do with a broken Android screen

Dropped your Android device? Here are you options for fixing that cracked screen.

Pinterest
Search