Фотомонтаж, направен чрез експонирането на два кадъра върху една плака. Снимката е надписана: “Това е фотографина Бошков при когото съм се снимал кога съм служил в действителната си служба. Подари ми го фотографина на 1887 г.”, София 1887 г.

Фотомонтаж, направен чрез експонирането на два кадъра върху една плака. Снимката е надписана: “Това е фотографина Бошков при когото съм се снимал кога съм служил в действителната си служба. Подари ми го фотографина на 1887 г.”, София 1887 г.

Samir Hakim - Фотомонтаж - Невозможный мир

Samir Hakim - Фотомонтаж - Невозможный мир

Yaroslav Zinyukov - Фотомонтаж - Невозможный мир

Yaroslav Zinyukov - Фотомонтаж - Невозможный мир

Brigitte Kuckenberg-Wagner(Ottilia) - Фотомонтаж - Невозможный мир

Brigitte Kuckenberg-Wagner(Ottilia) - Фотомонтаж - Невозможный мир

Alexander Lieven - Фотомонтаж - Невозможный мир

Alexander Lieven - Фотомонтаж - Невозможный мир

Zahir Chabane - Фотомонтаж - Невозможный мир

Zahir Chabane - Фотомонтаж - Невозможный мир

Pinterest
Поиск