one of my favorite colors. By one of I mean: actually I love all colors

one of my favorite colors. By one of I mean: actually I love all colors

Đó là khi tôi nhận ra mình cũng thích màu tím. Tôi không ngửi được mùi hương nào từ chúng. Tôi đang tưởng tượng những hương sắc bé nhỏ mỏng manh đang len lỏi vào tâm trí của mình. Trông chúng kìa, nhỏ bé, dịu dàng và mạnh mẽ làm sao !

Đó là khi tôi nhận ra mình cũng thích màu tím. Tôi không ngửi được mùi hương nào từ chúng. Tôi đang tưởng tượng những hương sắc bé nhỏ mỏng manh đang len lỏi vào tâm trí của mình. Trông chúng kìa, nhỏ bé, dịu dàng và mạnh mẽ làm sao !

lilac blooms by VORONA.BEL Reminds me of being a kid...the big lilac bush in the yard was my absolute favorite!

lilac blooms by VORONA.BEL Reminds me of being a kid...the big lilac bush in the yard was my absolute favorite!

Blog https://florifgf.blogspot.ro/?m=1 Instagram  https://www.instagram.com/florifgf/?hl=rot

Blog https://florifgf.blogspot.ro/?m=1 Instagram https://www.instagram.com/florifgf/?hl=rot

I miss you

I miss you

Lilac arrangemenet

Lilac arrangemenet

Hand holding a bunch of  lilacs by Ruth Black

Hand holding a bunch of lilacs by Ruth Black

blooming green and pink

blooming green and pink

Lilac inspiration ✿⊱╮

Lilac inspiration ✿⊱╮

Pinterest
Поиск