Pinterest • Всемирный каталог идей

Nan Goldin ‘Greer and Robert on the bed, NYC’, 1982 © Nan Goldin

© Nan Goldin, courtesy Matthew Marks Gallery, New York

Nan Goldin ‘Nan one month after being battered’, 1984 © Nan Goldin

6

Nan Goldin ‘Greer and Robert on the bed, NYC’, 1982 © Nan Goldin, courtesy Matthew Marks Gallery, New York

3

© Nan Goldin, courtesy Matthew Marks Gallery, New York

1
1

Nan Goldin ‘Greer and Robert on the bed, NYC’, 1982 © Nan Goldin