De ochtend, brons www.evertvankootenniekerk.nl

De ochtend, brons www.evertvankootenniekerk.nl

De nacht, brons www.evertvankootenniekerk.nl

De nacht, brons www.evertvankootenniekerk.nl

De avond, brons www.evertvankootenniekerk.nl

De avond, brons www.evertvankootenniekerk.nl

De vrouw, brons www.evertvankootenniekerk.nl

De vrouw, brons www.evertvankootenniekerk.nl

Torso, lood www.evertvankootenniekerk.nl

Torso, lood www.evertvankootenniekerk.nl

Torso, brons www.evertvankootenniekerk.nl

Torso, brons www.evertvankootenniekerk.nl

Man en vrouw schiep hij hen, brons www.evertvankootenniekerk.nl

"Man en vrouw schiep hij hen" by Evert van Kooten Niekerk, bronze

Torso, brons www.evertvankootenniekerk.nl

Torso, brons www.evertvankootenniekerk.nl

La prima donna, brons www.evertvankootenniekerk.nl

La prima donna, brons www.evertvankootenniekerk.nl

Vrouw op stoel, brons www.evertvankootenniekerk.nl

Vrouw op stoel, brons www.evertvankootenniekerk.nl

La prima vera, brons www.evertvankootenniekerk.nl

La prima vera, brons www.evertvankootenniekerk.nl

Zittende vrouw, brons www.evertvankootenniekerk.nl

Zittende vrouw, brons www.evertvankootenniekerk.nl

ontwerp beeld Maastricht, brons www.evertvankootenniekerk.nl

ontwerp beeld Maastricht, brons www.evertvankootenniekerk.nl

Haren wassen, lood www.evertvankootenniekerk.nl

Haren wassen, lood www.evertvankootenniekerk.nl

staande vrouw, brons www.evertvankootenniekerk.nl

staande vrouw, brons www.evertvankootenniekerk.nl

Pinterest
Search