تولید محتوا

31 Pins
 · Last updated 3mo
Curated by
بریم که یکم قدیمی گوش کنیم❤️‍🩹🔥
به پیجم سر بزن رفیق🫂🤍
arabic writing in black ink on white paper
a hand holding a notepad with writing on it
امید،شاید هم در صفحه‌ی بعدی باشد،کتاب را نبند...🌿🍃💚