More ideas from Diana
¡Hola!   Este filtro queda muy bien con las fotos que tengan algo negro, espero les guste. La app es VSCO.  Comenten emojis negros.   ──────────────────── #vscofilters #vscofeed #vscoedit #vscocam #vscogrid #vscofiltros #sfs

¡Hola! Este filtro queda muy bien con las fotos que tengan algo negro, espero les guste. La app es VSCO. Comenten emojis negros. ──────────────────── #vscofilters #vscofeed #vscoedit #vscocam #vscogrid #vscofiltros #sfs

Tháng trước mình đã giới thiệu các bạn bài  Miễn Phí VSCO CAM FULL PRESETS 2017   và đã và đang rất thành công. Giờ thì mình tiếp tục share ...

Tháng trước mình đã giới thiệu các bạn bài Miễn Phí VSCO CAM FULL PRESETS 2017 và đã và đang rất thành công. Giờ thì mình tiếp tục share ...

Tháng trước mình đã giới thiệu các bạn bài  Miễn Phí VSCO CAM FULL PRESETS 2017   và đã và đang rất thành công. Giờ thì mình tiếp tục share ...

Tháng trước mình đã giới thiệu các bạn bài Miễn Phí VSCO CAM FULL PRESETS 2017 và đã và đang rất thành công. Giờ thì mình tiếp tục share ...