.

Architecture Portfolio, Architecture Board, Landscape Architecture, Architectural Presentation, Architectural Drawings, Environmental Design, Layout Design, Frank Lloyd Wright, Exterior

.

Architecture Board, Architecture Diagrams, Presentation Boards, Sketch Design, Architectural Presentation, Architectural Drawings, Taps, Traditional, Carrera

Mình vừa sưu tầm được một số bài diễn họa kiến trúc của sinh viên năm nhất Trường ĐH Kiến Trúc TPHCM nè!. Mời các bác cùng xem. :) ...

Mình vừa sưu tầm được một số bài diễn họa kiến trúc của sinh viên năm nhất Trường ĐH Kiến Trúc TPHCM nè!. Mời các bác cùng xem. :) ...

Pinterest
Search