Victor Popkov

POPKOV, VIKTOR 1932-1974 Reflection by the Window

POPKOV, VIKTOR 1932-1974 Reflection by the Window

Viktor Popkov

Viktor Popkov

Viktor Popkov

Viktor Popkov

Попков Виктор Ефимович [1932—1974] Полдень. 1964

Попков Виктор Ефимович [1932—1974] Полдень. 1964

Viktor Popkov

Viktor Popkov

Self-Portrait, by Viktor Popkov (Russian, 1932-1974) - Oil on canvas, 109.5 by 81.5 cm.

Self-Portrait, by Viktor Popkov (Russian, 1932-1974) - Oil on canvas, 109.5 by 81.5 cm.

*139. POPKOV, VIKTOR (1932-1974) Roosters, from the series “Tselinnyi sovkhoz Izhevskiy”

*139. POPKOV, VIKTOR (1932-1974) Roosters, from the series “Tselinnyi sovkhoz Izhevskiy”

'Self-portrait with brush', 1969 - Viktor E. Popkov

'Self-portrait with brush', 1969 - Viktor E. Popkov

VIKTOR EFIMOVICH POPKOV, 1932-1974

VIKTOR EFIMOVICH POPKOV, 1932-1974

Viktor Popkov Irkutsk Hydroelectric Power Station

Viktor Popkov Irkutsk Hydroelectric Power Station

Pinterest
Поиск