VDNKH, В Russia, Moscow, Photo, Travel & Adventures

VDNKH, В Russia, Moscow, Photo, Travel & Adventures

Hostel Tsiolkovsky on VDNKh Mokroye (Moscow), Russia

Hostel Tsiolkovsky on VDNKh Mokroye (Moscow), Russia

VDNKh. Moscow (Russia).

VDNKh. Moscow (Russia).

VDNH Metro Station - Moscow, Russia

VDNH Metro Station - Moscow, Russia

3D Panorama

3D Panorama

All-Russian Exhibition Centre

All-Russian Exhibition Centre

"Revolution in The Arts" in Moscow

"Revolution in The Arts" in Moscow

VDNh Complex  is inhabited with about 50 squirrels .

VDNh Complex is inhabited with about 50 squirrels .

VDNh Complex  is inhabited with about 50 squirrels

VDNh Complex is inhabited with about 50 squirrels

Squirrels moved to VDNKh

Squirrels moved to VDNKh

Pinterest
Поиск