Sergey Lazarev  HELLO! Magazine © Photo: Roman Gorchakov  Producer: Olga Zakatova
 Style: Alexandra Podyelskaya 
Make-up: Pavel Bulgari

Sergey Lazarev HELLO! Magazine © Photo: Roman Gorchakov Producer: Olga Zakatova Style: Alexandra Podyelskaya Make-up: Pavel Bulgari

for Intimissimi Photo: Pavel Krukov Style: Anastasia Korn Make-up and Hair: Pavel Bulgari

for Intimissimi Photo: Pavel Krukov Style: Anastasia Korn Make-up and Hair: Pavel Bulgari

Alla Sigalova for HELLO! magazine Photo: Pavel Krukov Producer: Olga Zakatova Style: Alisa Boha Make-up and Hair: Irina Bulicheva

Alla Sigalova for HELLO! magazine Photo: Pavel Krukov Producer: Olga Zakatova Style: Alisa Boha Make-up and Hair: Irina Bulicheva

Evgeniy Plushenko  HELLO! Magazine © Photo: Vladimir Shirokov Producer: Olga Zakatova

Evgeniy Plushenko HELLO! Magazine © Photo: Vladimir Shirokov Producer: Olga Zakatova

HELLO! Magazine © Photo: Roman Gorchakov Producer: Olga Zakatova
 Style: Alexandra Podyelskaya 
Make-up: Pavel Bulgar

HELLO! Magazine © Photo: Roman Gorchakov Producer: Olga Zakatova Style: Alexandra Podyelskaya Make-up: Pavel Bulgar

HELLO! Magazine © Photo: Roman Gorchakov Producer: Olga Zakatova
 Style: Alexandra Podyelskaya 
Make-up: Pavel Bulgar

HELLO! Magazine © Photo: Roman Gorchakov Producer: Olga Zakatova Style: Alexandra Podyelskaya Make-up: Pavel Bulgar

HELLO! Magazine © Photo: Roman Gorchakov  Producer: Olga Zakatova
 Style: Alexandra Podyelskaya 
Make-up: Pavel Bulgar

HELLO! Magazine © Photo: Roman Gorchakov Producer: Olga Zakatova Style: Alexandra Podyelskaya Make-up: Pavel Bulgar

Alla Sigalova for HELLO! magazine Photo: Pavel Krukov Producer: Olga Zakatova Style: Alisa Boha Make-up and Hair: Irina Bulicheva

Alla Sigalova for HELLO! magazine Photo: Pavel Krukov Producer: Olga Zakatova Style: Alisa Boha Make-up and Hair: Irina Bulicheva

Pinterest
Search