ТА 12 Опытный (1963)

ТА 12 Опытный (1963)

ТА 12 Опытный (1963)

ТА 12 Опытный (1963)

OG | 1967 TARZ ТА-18 / ТАРЗ ТА-18 | Prototype

OG | 1967 TARZ ТА-18 / ТАРЗ ТА-18 | Prototype

OG | 1968 TARZ ТА-23A / ТАРЗ ТА-23A | Prototype

OG | 1968 TARZ ТА-23A / ТАРЗ ТА-23A | Prototype

OG | 1969 TARZ ТА-23-2 / ТАРЗ ТА-23-2 | Prototype

OG | 1969 TARZ ТА-23-2 / ТАРЗ ТА-23-2 | Prototype

OG | 1975 TARZ ТА-27 / ТАРЗ ТА-27 | Prototype

OG | 1975 TARZ ТА-27 / ТАРЗ ТА-27 | Prototype

OG | 1975 TARZ ТА-27 / ТАРЗ ТА-27 | Prototype

OG | 1975 TARZ ТА-27 / ТАРЗ ТА-27 | Prototype

OG | 1961 TARZ ТА-11 'Tartu' / ТАРЗ ТА-11 Опытный | Experimental prototype

OG | 1961 TARZ ТА-11 'Tartu' / ТАРЗ ТА-11 Опытный | Experimental prototype

OG | 1961 TARZ ТА-11 'Tartu' / ТАРЗ ТА-11 Опытный | Experimental prototype

OG | 1961 TARZ ТА-11 'Tartu' / ТАРЗ ТА-11 Опытный | Experimental prototype

OG | 1961 TARZ ТА-11 'Tartu' / ТАРЗ ТА-11 Опытный | Experimental prototype

OG | 1961 TARZ ТА-11 'Tartu' / ТАРЗ ТА-11 Опытный | Experimental prototype

OG | 1968 TARZ ТА-23A / ТАРЗ ТА-23A | Prototype

OG | 1968 TARZ ТА-23A / ТАРЗ ТА-23A | Prototype

OG | 1969 TARZ ТА-23-2 / ТАРЗ ТА-23-2 | Prototype

OG | 1969 TARZ ТА-23-2 / ТАРЗ ТА-23-2 | Prototype

OG | 1975 TARZ ТА-27 / ТАРЗ ТА-27 | Prototype

OG | 1975 TARZ ТА-27 / ТАРЗ ТА-27 | Prototype

OG | 1988 TARZ ТА-43 / ТАРЗ ТА-43 | Prototype

OG | 1988 TARZ ТА-43 / ТАРЗ ТА-43 | Prototype

Pinterest
Search