By ceramic artist Elya Yalonetski handmade ceramics

By ceramic artist Elya Yalonetski handmade ceramics

: Elya Yalonetski

: Elya Yalonetski

Valentine girls by Elya Yalonetski ARTE24.EU, via Flickr

Valentine girls by Elya Yalonetski ARTE24.EU, via Flickr

Elya Yalonetski

Bell doll, small ceramic sculpture

Elya Yalonetski

Clay figurine artists from Abramtsevo Elya Yalonetskaya ;

Clay figurine artists from Abramtsevo Elya Yalonetskaya ;

Bell by Elya Yalonetski

Bell by Elya Yalonetski

Princess in a green dress by Elya Yalonetski ARTE24.EU, via Flickr

Princess in a green dress by Elya Yalonetski ARTE24.EU, via Flickr

Elya Yalonetski

Elya Yalonetski

Elya Yalonetski

Elya Yalonetski

Pinterest
Поиск