Другие идеи пользователя
Nontoxic Car Cleaner

Nontoxic Car Cleaner

Strawberry Cheesecake-Stuffed Pound Cake

Strawberry Cheesecake-Stuffed Pound Cake

Homemade Ice Cream

Homemade Ice Cream

Layered with cheesy goodness, butternut squash and potato, this gratin is the ultimate side dish.

Layered with cheesy goodness, butternut squash and potato, this gratin is the ultimate side dish.

Butternut Squash Stuffed Pasta Bake

Butternut Squash Stuffed Pasta Bake

Chicken And Asparagus Pasta

Chicken And Asparagus Pasta

One-Pan Chicken And Veggies

One-Pan Chicken And Veggies

Homemade Leather Cleaner & Conditioner

Homemade Leather Cleaner & Conditioner

Homemade Leather Cleaner & Conditioner

Homemade Leather Cleaner & Conditioner

برای دم کردن یک قوری لمون گرس یا علف لیمو یا «علف تب» دو قاشق مربا‌خوری برگ خشک شده یا تازه‌اش را در یک قوری آب داغ بریزید و حدود ده دقیقه صبر کنید تا خوب رنگ بدهد و دم بکشد.

برای دم کردن یک قوری لمون گرس یا علف لیمو یا «علف تب» دو قاشق مربا‌خوری برگ خشک شده یا تازه‌اش را در یک قوری آب داغ بریزید و حدود ده دقیقه صبر کنید تا خوب رنگ بدهد و دم بکشد.