Кристина
Другие идеи пользователя Кристина
รูปภาพ art, anime, and kawaii

รูปภาพ art, anime, and kawaii

shiroiroom:  Glowing in the dark, the world of the smallest things and the biggest concepts will always light your way.

shiroiroom: Glowing in the dark, the world of the smallest things and the biggest concepts will always light your way.

NekoNeko-Chan~! ♡

NekoNeko-Chan~! ♡

"Mọi người chỉ thấy được sự hào quang mà anh có, tụi em biết rồi ngoài ra còn thấy được những đều xót xa và cực khổ của anh đã làm vì ARMY♡, một năm qua anh đã vất vả rồi

"Mọi người chỉ thấy được sự hào quang mà anh có, tụi em biết rồi ngoài ra còn thấy được những đều xót xa và cực khổ của anh đã làm vì ARMY♡, một năm qua anh đã vất vả rồi

BTS: Tae wanted to see you~

BTS: Tae wanted to see you~

Imagem relacionada

Imagem relacionada

When i got a text from an unknown person ✉    Published ▶ 18 May 2016… #fanfiction #Fanfiction #amreading #books #wattpad

When i got a text from an unknown person ✉ Published ▶ 18 May 2016… #fanfiction #Fanfiction #amreading #books #wattpad

Imagem relacionada

Imagem relacionada

Imagem relacionada

Imagem relacionada

Call V

Call V