More ideas from Анна
#wattpad #phi-tiu-thuyt Trong đó là những hình ảnh mình tự sưu tầm và có khả năng các bạn sẽ cần dùng đến nó để làm bìa truyện hoặc des ảnh. Mong các bạn vui vẻ :)  Nguồn : Nhiều nơi

#wattpad #phi-tiu-thuyt Trong đó là những hình ảnh mình tự sưu tầm và có khả năng các bạn sẽ cần dùng đến nó để làm bìa truyện hoặc des ảnh. Mong các bạn vui vẻ :) Nguồn : Nhiều nơi

Bullet Journal, Notebook, Planner Ideas, Filofax, Life Hacks, Planners, Journaling, Calendar 2017, Shawl, Caro Diario, Organizers, Life Tips, The Notebook, Useful Life Hacks, Notebooks, Journals

Journal Art, Bullet Journal, Mail Art, Advent Calendars, Lifehacks, Project Life, Notebook, Diys, Planners, Shawl, Bricolage, Life Cheats, Do It Yourself, Journals, Life, Organizers, Fai Da Te, Diy, Magazine Art, Life Hacks, The Notebook, Notebooks