Aleksey Batalov
Другие идеи пользователя Aleksey
-- Share via Artstation iOS App, Artstation © 2016

-- Share via Artstation iOS App, Artstation © 2016

Hey i'm sharing this mesh.  zbro bust base mesh_2 (ztl /obj) #BaseMesh #zbrush #wireframe

Hey i'm sharing this mesh. zbro bust base mesh_2 (ztl /obj) #BaseMesh #zbrush #wireframe

Regardez cette photo Instagram de @drkturcotte • 3,970 mentions J’aime

Regardez cette photo Instagram de @drkturcotte • 3,970 mentions J’aime

Syn - Dark Elf by Philip Harris-Genois http://www.cgrecord.net/2014/12/syn-dark-elf.html

Syn - Dark Elf by Philip Harris-Genois http://www.cgrecord.net/2014/12/syn-dark-elf.html

correct face topology cgi - Google Search

correct face topology cgi - Google Search

Tài liệu tự học zbrush tiếng Việt dễ hiểu và đầy đủ nhất. Nghiên cứu toàn thân nữ trong 3Dmax « Tut Zbrush

Tài liệu tự học zbrush tiếng Việt dễ hiểu và đầy đủ nhất. Nghiên cứu toàn thân nữ trong 3Dmax « Tut Zbrush

You can use these postures! But If you use this ref - put the link!!! on my DA or this art! Please. Thanks part01&part02&part03&part05:

You can use these postures! But If you use this ref - put the link!!! on my DA or this art! Please. Thanks part01&part02&part03&part05:

Fotos de Anatomy 4 sculptors

Fotos de Anatomy 4 sculptors

Figure Drawing: Lower Body                                                                                         More

Figure Drawing: Lower Body More

pose, hair, eyes, hands

pose, hair, eyes, hands