More ideas from Ольга

Fantasy Costumes, Cosplay Costumes, Fashion Art, Cali California, Corset, Art Designs, Goddesses, Art Projects, Bustiers, Corsets, Fairies

Alexander McQueen RTW Spring 2017 – WWD

Alexander McQueen RTW Spring 2017 – WWD

...Màn đêm mênh mang, lòng muốn tìm lại cũng đâu được nữa, tỉnh giấc rồi đi lại khắp nơi trong vườn nhỏ. Là người khách mệt mỏi nơi chân trời, đường về mờ mịt giữa ngàn núi, mong nhìn về nơi vườn xưa đến đứt tròng mắt.... trích Vĩnh ngộ lạc - Bành Thành dạ túc mộng Quan Miến Miến nhân tác thử từ          _ Tô Thức_ Tống

...Màn đêm mênh mang, lòng muốn tìm lại cũng đâu được nữa, tỉnh giấc rồi đi lại khắp nơi trong vườn nhỏ. Là người khách mệt mỏi nơi chân trời, đường về mờ mịt giữa ngàn núi, mong nhìn về nơi vườn xưa đến đứt tròng mắt.... trích Vĩnh ngộ lạc - Bành Thành dạ túc mộng Quan Miến Miến nhân tác thử từ _ Tô Thức_ Tống

Art girl female

Art girl female