Natalia Izakson
Другие идеи пользователя Natalia
Art

Art

On dirait Egon Schiele.#Repin By:Pinterest++ for iPad#

On dirait Egon Schiele.#Repin By:Pinterest++ for iPad#

Definitely happy eyes and I see a whole lifetime, but also a certain mischief that emanate from this woman's eyes

Definitely happy eyes and I see a whole lifetime, but also a certain mischief that emanate from this woman's eyes

Tôi chợt nghĩ về #Linh, sau những ngày vừa rồi xa nhau. Chúng tôi thưa thớt dần những liên lạc và dẫn tới thôi không còn nói chuyện với nhau nữa. Tôi không cố suy nghĩ hay tìm hiểu xem liệu người đó có còn online hay liên hệ với ai hay không. Vì với tôi, hoặc là có, hoặc là không, với ai, làm gì, đều không liên quan đến chuyện của hai người. Thật buồn nếu như có ngày phải xa nhau. Vì tôi biết chúng tôi sẽ đánh mất đi mối quan hệ này, sớm thôi, một cách dễ dàng, chóng vánh, và thương đau.

Tôi chợt nghĩ về #Linh, sau những ngày vừa rồi xa nhau. Chúng tôi thưa thớt dần những liên lạc và dẫn tới thôi không còn nói chuyện với nhau nữa. Tôi không cố suy nghĩ hay tìm hiểu xem liệu người đó có còn online hay liên hệ với ai hay không. Vì với tôi, hoặc là có, hoặc là không, với ai, làm gì, đều không liên quan đến chuyện của hai người. Thật buồn nếu như có ngày phải xa nhau. Vì tôi biết chúng tôi sẽ đánh mất đi mối quan hệ này, sớm thôi, một cách dễ dàng, chóng vánh, và thương đau.

Pumora's embroidery stitch lexicon: la mouche tutorial

Pumora's embroidery stitch lexicon: la mouche tutorial

Modern embroidery by Querida Sputnik.

Modern embroidery by Querida Sputnik.

William-Adolphe Bouguereau

William-Adolphe Bouguereau

auguste raynaud (1854 - 1937) night (detail) she washes away the light so all can find rest in a shelter away from most predators

auguste raynaud (1854 - 1937) night (detail) she washes away the light so all can find rest in a shelter away from most predators

by ehcapist

by ehcapist